Actualitate

Rețele de apă și canal modernizate la Valea Râmnicului, Topliceni, Grebănu și Puiești

Este vorba despre contractul de lucrări CL5 ce vizează „Execuția și reabilitarea forajelor în localitățile: Râmnicu Sărat (Voetin), Valea Râmnicului, Grebănu, execuția și reabilitarea stațiilor de captare/tratare apă potabilă/gospodăriilor de apă în localitățile: Râmnicu Sărat (Voetin), Puiești, Valea Râmnicului, Grebănu, Homești, Zăplazi, Livada, Răducești, Poșta, Băbeni și reabilitarea rezervoarelor Podgoria”.

Contractul de lucrări s-a semnat la data de 16.06.2022 și are o valoare de 94.728.339 lei, exclusiv TVA.
U.A.T.-uri beneficiare ale invesțiilor:
• U.A.T. Râmnicu Sărat,
• U.A.T. Valea Râmnicului,
• U.A.T. Topliceni,
• U.A.T. Grebănu,
• U.A.T. Puiești.
În această săptămână 25.03.2024 – 31.03.2024 progresul este următorul:
Pentru sectorul 1, frontul de captare Voetin, s-au realizat până în prezent 9 grupuri de foraje din cele 10 prevăzute în contract;
Din aducțiunea Voetin – Puieștii de sus în lungime de 8.440 m s-au realizat aproximativ 7.043 m – 83,4%.
– au fost executate subtraversările de la autostrada A7 și subtraversarea căii ferate.
– la reabilitarea conductei de aducțiune de la sursa Voetin la GA voetin s-au realizat aproximativ 2.609 m din 3.876 m (67,3%);
– la extinderea conductei de aducțiune de la sursa Voetin la GA voetin s-au realizat aproximativ 300 m din cei 1.104 m (27%);
– din conducta de descărcare în emisar, în lungime de 2.618 m s-au realizat aproximativ 1.828 m – 69,8%;
– la GA Puieștii de Sus s-a turnat radierul, camera pompelor și pereții rezervorului;
se lucrează la cofrarea planșeului pentru rezervorul de înmagazinare nou de 700 mc.
– la gospodăria de apă de la Podgoria a început reabilitarea rezervoarelor; primele intră în lucru rezervoarele nr. 4 și 5.
Pentru sectorul 2, Valea Râmnicului, au fost realizate toate cele 5 grupuri de foraje prevăzute în contract.
– s-au turnat radierele și pereții la căminul de monitorizare debit, la bazinul de aerare și preoxidare cu clor.
– s-a turnat radierul, s-au cofrat pereții și s-a turnat betonul pentru pereții bazinului de decantare/îngroșare nămol.
– s-a turnat planșeul la cladirea noii stații și la noul rezervor de înmagazinare de 350 mc.
Pentru sectorul 3, Grebănu – Topliceni, au fost realizate până la această dată 4 grupuri de foraje, din cele 7 prevăzute în contract.
În UAT Grebănu:
– a fost montată conducta de aducțiune nouă de la sursa Grebănu la GA Grebănu – 2.286 m;
– a fost montată conducta de transport nouă de la GA Grebănu către GA Livada – 4538 m;
– a fost montată conducta de transport nouă de la GA Grebănu la GA Homești – 3.266m;
– au fost realizați aprox. 700 m din extinderea aducțiunii de la dren Homești spre GA Homești de 2.251 m – 31%;
– a fost montată conducta de aducțiune nouă la GA Zăplazi, din dren Homești – 860 m;
– conducta de transport nouă de la GA Grebănu la GA Poșta realizată în proporție de aproximativ 83,5% (3.132 m din 3.748 m);
– s-a turnat radierul și se lucrează la cofrarea pereților pentru clădirea stației de tratare.
– s-a turnat radierul și se lucrează la armarea pereților pentru rezervorul de înmagazinare.
În UAT Topliceni:
– conducta de transport de la GA Poșta către GA Răducești (aprox. 700 m din 5.722 m);
– conducta de transport de la GA Răducești către GA Băbeni (aprox. 4.000 m din 5.257 m);
– este aproape finalizată (95%) și montarea conductei care face legătura între conducta de transport de la GA Grebănu la GA Poșta și rețeaua de distribuție a cartierului Barasca.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *