Actualitate

VIDEO: Ședința Consiliului Local Municipal din data de 27.11.2014 ora 12.00

În data de 27.11, aleșii locali s-au întrunit în ședința de lucru ordinară susținută în sala de ședințe a Primăriei Râmnicu Sărat. Pe masa aleșilor locali s-au aflat 26 de proiecte locale după cum urmează:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli a Municipiului Râmnicu Sărat pe trimestrul III al anului 2014;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – ec. Forţu Macovei – director economic

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Râmnicu Sărat pe anul 2014;

– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – ec. Forţu Macovei – director economic

 

 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Râmnicu Sărat pe anul 2014;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – ec. Forţu Macovei – director economic

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat, pentru anul 2014;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – cons. jr. Horohai Georgiana – Şef Birou

 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de functii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor al Municipiului Râmnicu Sărat, pentru anul 2014;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – cons. jr. Horohai Georgiana – Şef Birou

 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de functii ale Administratiei Domeniului Public Râmnicu Sărat pentru anul 2014;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – cons. jr. Horohai Georgiana – Şef Birou

 

 

7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Sărat a imobilului (clădire şi teren), imobil aflat în proprietatea privată a Municipiului Râmnicu Sărat, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, Cartier Centru, strada Principele Ferdinand (fostă Dobrogeanu Gherea) cu destinaţia de sală pentru pregătirea fizică şi tehnică a sportivilor legitimaţi la Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Sărat;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Sărat pentru anul 2014;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – cons. jr. Horohai Georgiana – Şef Birou

 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Sărat şi al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Râmnicu Sărat pentru anul 2015
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – cons. jr. Horohai Georgiana – Şef Birou

 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Poliţiei Locale Râmnicu Sărat pentru anul 2015;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – cons. jr. Horohai Georgiana – Şef Birou

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor denumiri de străzi în Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – ing.Teodorescu Dragoş Daniel – Şef Serviciu

 

 

12. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă unor familii sau persoane singure aflate în situaţii de necesitate;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – ec. Forţu Macovei – director economic

 

 

13. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Râmnicu Sărat, transmis unei persoane care face parte din categoriile defavorizate din municipiul Râmnicu Sărat;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – ing.Teodorescu Dragoş Daniel – Şef Serviciu

 

 

14. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri aflate în proprietatea privată a Municipiului Râmnicu Sărat transmise în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – ing.Teodorescu Dragoş Daniel – Şef Serviciu

 

 

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe sociale din fondul locativ aflat în patrimoniul public al Municipiului Râmnicu Sărat
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – ing.Teodorescu Dragoş Daniel – Şef Serviciu

 

 

16. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinte din fondul locativ aflat în patrimoniul privat al Municipiului Râmnicu Sărat;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – ing.Teodorescu Dragoş Daniel – Şef Serviciu

 

 

17. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinte construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
– iniţiator- Viorel Holban – Primar
– prezintă – ing.Teodorescu Dragoş Daniel – Şef Serviciu

 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi punctajului pentru repartizarea locuinţelor sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din imobilele retrocedate în natură foştilor proprietari, aflate în patrimoniul public al Municipiului Râmnicu Sărat, precum şi aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe, structurii pe specialităţi, numărul membrilor şi atribuţiile acesteia;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat în calitate de acţionar unic al S.C ACVATERM S.A Râmnicu Sărat a transmiterii fără plată a două electropompe GRUNDFOS NB 50-125-127 de la S.C ACVATERM S.A Râmnicu Sărat la Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – ec. Forţu Macovei – director economic

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat în calitate de acţionar unic al S.C ACVATERM S.A Râmnicu Sărat a transmiterii fără plată a unei autocisterne cu numărul de înmatriculare BZ-01-XMZ de la Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat la S.C ACVATERM S.A Râmnicu Sărat;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – ec. Forţu Macovei – director economic

 

 

21. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pe durata existenţei capacităţilor energetice a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în Municipiul Râmnicu Sărat, în incinta Liceului Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab”, strada Lalelelor nr. 1, judeţul Buzău, către S.C. ELECTRICA S.A­ SDEE BUZĂU, în vederea amplasării unui post de transformare compactizat în anvelopă de beton;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – ing. Teodorescu Dragoş Daniel – Şef Serviciu

 

 

22. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat a parcului aferent obiectivului de investiţii „Lucrări de arhitectură peisagistică – Înfiinţare parc” în Cartierul Bariera Focşani din Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 22.000 mp;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – ing. Arghir Horia Florentin – consilier

 

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice furnizată locatarilor blocurilor ANL situate în Râmnicu Sărat, strada Industriei nr.2-4 şi chiriaşilor caselor sociale situate în Râmnicu Sărat, strada Mircea cel Bătrân (parcela 364-nr.1, parcela 412-nr.2, parcela 365-nr.3 şi parcela 411-nr.4) începând cu data de 01.12.2014;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – ec. Forţu Macovei – director economic

 

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de cesiune de creanţă între S.C ACVATERM S.A Râmnicu Sărat şi Administraţia Domeniului Public Râmnicu Sărat având ca obiect contravaloarea energiei termice şi a utilităţilor furnizate chiriaşilor blocurilor de locuinţe ANL situate în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Industriei nr.2-4 precum şi cheltuielile de judecată aferente;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – ec.Forţu Macovei – director economic şi cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

25. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care poate înlocui reprezentantul U.A.T Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” şi modificarea Actului constitutiv şi Statutului acesteia;
– iniţiator – Viorel Holban – Primar
– prezintă – cons. jr. Corbu Alina Giorgiana

 

 

26. Alte probleme ale activitatii curente

 

Raport intermediar privind finanţările nerambursabile încheiate conform Legii nr.350/2005 şi a HCL nr.86/29.04.2014 privind aprobarea repartizării finanţărilor nerambursabile ce se vor aloca din fondurile bugetului local al Municipiului Râmnicu Sărat pentru activităţi nonprofit de interes local în anul 2014

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=ealwBnTa0uY&feature=youtu.be{/youtube}

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *