Actualitate

Platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd funcționale la Puiești – Anunțul primăriței Bârlă

Utilizarea Platformelor de depozitare a gunoiului de grajd situate în T19 Măzăriște, sat Puieștii de Jos și T62 Lacul Popii, sat Nicolești în scopul pentru care au fost construite prin proiectul,”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”.
Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul Comunei Puiești au garantat dreptul de a beneficia de serviciile aferente celor două platforme de depozitare a gunoiului de grajd.
Programul de funcţionare al platformelor de depozitare este:
– Miercuri între orele 8.00 – 16.00.
– Sâmbăta între orele 8.00- 14.00.
În celelalte zile lucrătoare din săptămână puteți apela numărul de telefon 0238/ 730903 și unul dintre responsabili vă va deschide rampa.
Serviciile aferente platformelor de depozitare, ce pot fi prestate de operator (Primaria Puiești) sunt următoarele:
1. Servicii de colectare și transport a gunoiului de grajd:
– serviciile de colectare a gunoiului de grajd și de transport al acestuia la platformele de depozitare se prestează, la solicitarea utilizatorului, cu utilajele aflate în dotare;
operatorul are dreptul de a refuza colectarea/transportul gunoiului de grajd, dacă acesta nu îndeplinește cerințele menționate în regulament;
📃predarea-primirea gunoiului de grajd se realizează pe bază de proces-verbal încheiat între utilizator și operatorul platformelor de depozitare(Primaria Puiești).
2. Servicii de depozitare a gunoiului de grajd, în vederea transformării acestuia în compost:
– serviciile de depozitare a gunoiului de grajd, se prestează, la solicitarea utilizatorului, prin intermediul platformelor de depozitare;
– transportul gunoiului de grajd la platformă, în vederea depozitării, poate fi realizat fie de utilizator, cu mijloace proprii sau cu mijloace contractate de la terțe părți, fie de operatorul platformelor, cu utilajele aferente, la solicitarea utilizatorului;
– operatorul are dreptul de a refuza depozitarea gunoiului de grajd, dacă acesta nu îndeplinește cerințele menționate în regulament;
– compostul obținut prin transformarea gunoiului de grajd urmează să fie predat, de către Prestator, Beneficiarului. Cantitatea de compost predată Beneficiarului va reprezenta 75% din cantitatea de gunoi de grajd predată Prestatorului, diferența de cantitate fiind aferentă pierderilor tehnologice și procesului de compostare;
– predarea-primirea compostului se realizează pe bază de proces-verbal încheiat între utilizator și operatorul platformelor de depozitare.
3. Servicii de împrăștiere a compostului:
– serviciile de împrăștiere a compostului se prestează, la solicitarea utilizatorului, cu utilajele aflate în dotarea operatorului platformelor de depozitare;
– poate face obiectul serviciilor de împrăștiere compostul achiziționat de la operatorul platformelor sau alt compost;
– împrăștierea/aplicarea compostului trebuie realizată cu respectarea calendarului de interdicție:
Taxele speciale datorate de persoanele fizice sau juridice care beneficiază de serviciile aferente platformelor de depozitare a gunoiului de grajd, edificate în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” și aflate în domeniul public al Comunei Puiești, după cum urmează:
a) taxa specială pentru servicii de colectare și transport a gunoiului de grajd – 0 lei/tonă pentru persoanele fizice și juridice cu domiciliul în comuna Puiești și 50 lei/tona pentru persoanele fizice și juridice din alte localități;
b) taxa specială pentru servicii de depozitare a gunoiului de grajd, în vederea transformării acestuia în compost :
-50 lei/gospodărie/an – pentru până la 8 UVM ( unitate vită mare)(doar pentru fermierii din alt UAT),
-100 lei / fermă / an – pentru ferme 8 – 40 UVM (doar pentru fermierii din alt UAT),
-150 lei / fermă / an – pentru ferme mai mari de 40 UVM (pentru toți fermierii);
c) taxa specială pentru servicii de împrăștiere a compostului – 30 lei/tonă pentru persoanele fizice și juridice cu domiciliul în comuna Puiești și 75 lei/tonă pentru persoanele fizice și juridice din alte localități.
Prețul de vânzare al compostului obținut de operatorul platformelor de depozitare a gunoiului de grajd, edificate în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” și aflate în domeniul public al Comunei Puiești este în cuantum de 75 lei/tonă.
 Nu se acceptă în vederea depozitării la platformă, gunoiul de grajd care conține sau este amestecat cu următoarele tipuri de deșeuri municipale:
– deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia şi cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeşeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii şi acumulatori şi deşeurile voluminoase, inclusiv saltelele şi mobila;
– deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deşeurile respective sunt similare ca natură şi compoziţie cu deşeurile menajere;
a) deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
b) deşeurile de producţie, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice şi reţeaua de canalizare şi tratare, inclusiv nămolul de epurare.
❗️Următoarele fapte constituie contravenții:
a) abandonarea sau depozitarea gunoiului de grajd pe spațiile verzi, căile de comunicație, în locurile publice sau în alte locuri decât platformele de depozitare sau spații special amenajate;
b) necolectarea separată a gunoiului de grajd și amestecarea gunoiului de grajd cu alte deșeuri, în special deșeuri care nu sunt biodegradabile, având ca rezultat faptul că respectivul gunoi de grajd nu îndeplinește cerințele menționate la Art. 12 din prezentul regulament;
c) împrăștierea/aplicarea gunoiului de grajd sau a compostului rezultat din gunoiul de grajd cu nerespectarea calendarului de interdicție prevăzut la Art. 11 pct. 11.3 lit. din regulament.
‼️Și vor fi sancționate prin :
a) avertisment;
b) amendă contravențională, după cum urmează :
b.1) pentru contravențiile stabilite la lit. a) din prezentul regulament, limita minimă este de 25 RON, iar limita maximă este de 25.000 lei;
b.2) pentru contravențiile stabilite la lit. b) din prezentul regulament, limita minimă este de 25 RON, iar limita maximă este de 25.000 lei;
b.3) pentru contravențiile stabilite la lit. c) din prezentul regulament, limita minimă este de 25 RON, iar limita maximă este de 25.000 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *