Educatie

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Buzau organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de expert I principal, funcţii publice de execuţie temporar vacante in cadrul compartimentului Tineret

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Buzau organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de expert I principal, funcţii publice de execuţie temporar vacante in cadrul compartimentului Tineret, in data de 03.04.2014(proba scrisa) si 07.04.2014(interviul).

 

 

A. Condiţii generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

B.Condiţiile specifice:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

 

 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 5 ani;

 • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: operativitate şi receptivitate în soluţionarea lucrărilor repartizate, disciplina profesională, păstrarea confidenţialităţii, capacitatea de a lucra în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şi iniţiativă;

 • disponibilitate de deplasare în teritoriu

 

Candidaţii vor depune dosarele în termen de maxim 8 zile de la data publicării anunţului şi vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 

 • formularul de înscriere;

 • copia actului de identitate;

 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

 • cazierul judiciar;

 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *